Arizona State -3.5

LA @ Houston – Under 228.5

Miami @ Detroit – Under 207

Houston @ South Florida – Under 134

Toronto -10

Memphis @ Boston – Over 206.5

Atlanta +7.5

Texas – Moneyline

Texas -4.5

Butler -4